Gebruikers

De kern van het Integraal Kindcentrum bestaat uit de basisschool en de opvang. Samen maken zij zich sterk voor uitstekende zorg en het beste onderwijs voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  Dat doen zij in nauwe samenwerking met de overige partners in het gebouw. Het IKC heeft een gymzaal en behandelkamers voor fysiotherapeuten, een logopediste en de jeugdtandarts. Bij het buiten spelen is er begeleiding van een professionele spelbegeleider van SPIN (Speeltuinen in Noord). Alle kinderen uit de wijk kunnen gebruik maken van de diensten in IKC De Vijf Sterren: het Kindcentrum wordt een ontmoetings- en speelplek voor de hele buurt.