Logopediepraktijk Parlevinker

Mildred van Hamme
Logopedist
tel. 06-19637545
milhamme@hotmail.com

Mildred van Hamme heeft sinds 2007 de logopediepraktijk Parlevinker met de dependance op 'De Vijf Sterren".
Daarvoor heeft ze 12 jaar gewerkt als schoollogopediste bij de GGD en is leerkracht geweest op basisscholen.
 
Ze is gespecialiseerd in algemene spraak- taalproblemen bij kinderen vanaf de jonge leeftijd. Ook het behandelen van kinderen met  lees- en spellingsproblemen, myofunctionele therapie en ouderbegeleiding bij spraak- taalstimulatie, behoren tot  haar specialisme.
Ze volgt regelmatig bij- en nascholing op verschillende gebieden die te maken hebben met logopedie.
 
Mildred van Hamme staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van paramedici en maakt deel uit van een kwaliteitskring. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.