Kinderopvang De Vijf Sterren

TintelTuin 
Bezoekadres hoofdkantoor:
TT. Vasumweg 44, 1033 SC Amsterdam
Postadres: Postbus 37117, 1030 AC Amsterdam
Telefoon: 0800 - 44 22 345 
E-mail: info@tinteltuin.nl  


TintelTuin is in IKC De Vijf Sterren de partner voor de kinderopvang. Voor het kinderdagverblijf (voor kinderen van 0 - 4 jaar), de buitenschoolse opvang (voor kinderen van 4 – 12 jaar) en de voorschool (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar) . Ook in de schoolvakanties wordt voor de BSO kinderen een uitdagend vakantieprogramma aangeboden. Voor alle onderdelen geldt dat er wordt gezorgd voor een doorlopende lijn met basisschool De Vijf Sterren. Zo stemmen de medewerkers van de kinderopvang, de voorschool en de basisschool de activiteiten programma’s op elkaar af en bereiden ze gezamenlijke vieringen voor.

Ook de ondersteuning en zorg wordt door de kinderopvang, de voorschool en de basisschool gedeeld. Zo voelen kinderen zich al van jongs af aan thuis in IKC De Vijf Sterren. Opgeven voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang doet u via deze link. Opgeven voor de voorschool gebeurt op het IKC. Daar ligt een inschrijfformulier voor u klaar!