Kinderen nemen Integraal Kind Centrum De Vijf Sterren in gebruik

Op vrijdag 7 maart nemen de kinderen van Integraal Kind Centrum (IKC) De Vijf Sterren de basisschool en de kinderopvanglocatie in Amsterdam-Noord in gebruik. Samen met portefeuillehouder Coby van Berkum en bestuurders van AMOS en TintelTuin lopen de kinderen van de huidige basisschool De Vijf Sterren in optocht naar het nieuwe gebouw. Hier wordt de deur feestelijk geopend en volgt een feestelijke middag met activiteiten voor de kinderen.

Het gebouw aan de Markengouw is gerealiseerd door woningstichting Rochdale in nauwe samenwerking met het stadsdeel. Onderwijsgroep AMOS verzorgt het onderwijs op basisschool De Vijf Sterren en TintelTuin verzorgt het kinderdagverblijf, de voorschool en de buitenschoolse opvang. Daarnaast huisvest het nieuwe kindcentrum een jeugdtandarts, logopedist, fysiotherapeut én stichting SPIN (speeltuinen in Noord) die het buitenterrein in beheer zal nemen.

Het gebouw en het plein, voor álle kinderen in de wijk
De verschillende partners in de nieuwbouw hebben vanaf het begin nauw met elkaar samengewerkt. Het IKC moet een gezamenlijk gebouw zijn, waar verschillende partijen elkaar ontmoeten. Portefeuillehouder Onderwijs Coby van Berkum zegt: “Rochdale nam volledige verantwoordelijkheid voor de bouw, het stadsdeel heeft vervolgens voor 40 jaar de huur afgekocht van het schooldeel. We wilden dat er een gebouw zou komen met veel interactie, waar verschillende partijen elkaar ontmoeten. Dat is helemaal gelukt!”
De organisaties in het pand hebben elk een eigen plek, maar overal is er zicht op de centrale hal. Het buitenterrein is nog in aanleg. Het wordt een mooie groene speeltuin met veel speelmogelijkheden, ontworpen door ontwerpbureau Carve. Alle kinderen uit de buurt, ook kinderen met een beperking, kunnen hier spelen.

Integraal Kind Centrum: voor opvang en onderwijs
De kern van het Integraal Kind Centrum bestaat uit de basisschool en de opvang. Samen maken zij zich sterk voor opvang en onderwijs van goede kwaliteit voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dat doen zij in nauwe samenwerking met de overige partners in het gebouw. Het IKC heeft een gymzaal en behandelkamers voor fysiotherapeuten, een logopediste en de jeugdtandarts. Bij het buiten spelen is er begeleiding van een professionele speeltuinleider van SPIN. Alle kinderen uit de wijk kunnen gebruik maken van de diensten in IKC De Vijf Sterren: het kindcentrum wordt een ontmoetings- en speelplek voor de hele buurt.

Officiële opening in mei
In mei volgt de officiële opening van het Integraal Kind Centrum met alle betrokkenen en de buurt.
Dan zijn ook het schoolplein en de speeltuin opgeleverd en is het hele bouwproject afgerond.

Nieuws

    Eerste prijs voor team groep 8 van De Vijf Sterren Als Integraal Kind Centrum willen we ons niet alleen bezig houden met elkaar, maar ook met de wereld... Lees meer >>
    Kinderen nemen Integraal Kind Centrum De Vijf Sterren in gebruik Op vrijdag 7 maart nemen de kinderen van Integraal Kind Centrum (IKC) De Vijf Sterren de basisschool... Lees meer >>
    Ingebruikname IKC De Vijf Sterren Op vrijdag 7 maart was de ingebruikname van Integraal Kindcentrum De Vijf Sterren!
     
    Lees meer >>